Arbetsprocess

Steg 1

Offertförfrågan

Första steget är att du pratar med oss eller skickar in din offertförfrågan där du beskriver din verksamhet och ditt behov.

Steg 2

Analys & plan

Vi skaffar oss en bra bild av dina behov och problemställningar, analyserar din nuvarande närvaro på webben, kommer fram till förslag på lösningar och hur stor insats som kommer behövas i just ditt case.

Steg 3

Offert

Vi summerar och specificerar behoven som framkommit och våra förslag på lösningar på dessa, detta skickar vi till dig tillsammans med det beräknade fastpriset för projektet.

Steg 4

Överenskommelse

Efter accepterad offert har vi ett avtal och vi kan sätta igång vårt arbete med din nya webbplats.

Steg 5

Implementation & leveranstest

Vi implementerar det vi kommit överens om, flyttar över ditt befintliga innehåll och gör de justeringar som behövs. I slutet av denna fas gör både vi och du leveranstester, så att vi ser att din nya webbplats lever upp till förväntningarna och är redo för driftsättning.

Steg 6

Lansering 🎉

Vi driftsätter din nya webbplats på ditt webbhotell och ser i samband med det till att den är så snabb den kan vara.
Vi testar så att kontaktformulär och liknande fungerar som de ska. Om du vill kopplar vi upp webben mot ditt Google Analytics konto eller annat analysverktyg.

Steg 7

Underhåll, uppdateringar & support

Efter driftsättningen ingår en period av proaktiva ändringar och uppdateringar. Vi skruvar på inställningar för att optimera prestandan.

Om du skulle behöva hjälp finns vi även tillgängliga för support främst via e-post.